JHlog-Weblog

Aktualizace 12.10.2021
Weblog / blog - zápisník, postřehy, úvahy, zamyšlení.. Do tohoto JHlogu ukládám vše co nechci zařadit do žádné volby hlavních stránek.

2019 - 2008   # 2007 - 2004   # Pravěk   # S úsměvem :o)  


Proč mám rád Linux , psáno 2019-2021


Linux dneška  -  uživatel

 • Jak se mi s Linuxem pracuje ? Jednoduše řečeno dobře. Pohybuju se na síti / Internetu - užívám prohlížení www, ftp, e-mail, videokonferenci, e-banku, síťové tisky, vzdálenou správu. Běžně prohlížím a upravuju texty xml/ rtf/ doc/ docx/ txt/ pdf.. tabulky csv/ dbf/ xls/ xlsx.. obrázky jpg/ png/ gif/ tif/ bmp/ ico.. videa avi/ mp4/ mkv/ mov/ divx/ rm/ vob.. hudbu mp3/ wav/ wma.. prezentace ppt/ pptx.. archivy zip/ arj/ rar/ tar/gz/ bz2.. Občas ukládám a přebírám data - databáze SQL.. a trochu kóduju html/ php/ js/ css/ prg/ c..
  Prostě pořizuju, edituju, zálohuju, tisknu, skenuju, komunikuju.. Systém Linux je stabilní, aplikace vyzrálé, uživatelské prostředí rychlé, přehledné a dostatečně komfortní. Spokojenost.

Linux dneška  -  správce / administrátor

 • Jak se Linux administruje ? Jednoduše ? Nikoli. Jako údržba každého systému, tak i údržba Linuxu si žádá svoje. Je nutné pochopit základ struktury systému - jádro a služby / nadstavbu - knihovny.., start systému, podstatu X-windows (neplést s MS Windows), souborové systémy, strukturu adresářů a souborů, principy oprávnění a řadu dalšího.. V neposlední řadě je potřeba získat orientaci v relativně velkém množství distribucí ( jakýchsi ucelených balíků ) Linuxu.
 • Roky pokusů, hledání řešení a učení.. Dnes jsem schopen nainstalovat některé na trhu dostupné Linux distribuce, doinstalovat a oživit v nich potřebné aplikace, nastavit uživatelské prostředí a provádět potřebné aktualizace.
  A proto mám Linux rád. Vše co se nainstaluje, nastaví a oživí, tak běží, dlouho, dlouho a stabilně. Nastavení se nemění ani po potřebných aktualizacích systému. Samozřejmě, jako všude i zde se občas objeví chyby. Jejich oprava ale bývá rychle dostupná. Ke všemu najdu názory komunity, popis či dokumentaci. A nejde-li něco konkrétního na určité distribuci oživit, existuje většinou odpovídající funkční náhrada. Takže, jak jsem řekl v úvodu odstavce, proto mám Linux rád.

Linux doplnění

 • Začátky byly opravdu náročné. Většina věcí fungovala jen z příkazové řádky, chyběly ovladače na řadu HW zařízení. Z nevýkonné sítě se aplikace stahovaly jako zdrojové balíčky a překládaly se až na počítači. Postupem doby došlo k masivnímu nástupu grafických prostředí, tzv GUI ( Graphic User Interface ). Jejich první verze nebyly vždy stabilní. Vznikla celá řada GUI systémů a tím i standardů a odpovídajících podpůrných knihoven a jejich příznivců. To se promítlo do množství různých distribucí Linuxu.
 • Vznikly Linux distribuce zadarmo či jen za distribuční nebo dárcovské poplatky. Tyto free, takzvané volné projekty jsou kryté činností komunit sponzorů, dobrovolníků, nadací, vzdělávacích institucí, nadšenců. Takové komunity mívají širokou a různorodou základnu vzdělaných, nadšených lidí a jsou proto -- jako zdroj informací -- plně otevřené a velmi kvalitní. Vedle těchto free distribucí vznikly i plně komerční zpoplatněné distribuce s placenou technickou podporou.
 • Vždy ale platilo - nainstalované, dobře nastavené a oživené Linux prostředí a aplikace, které se jednou rozběhly, poté stabilně a trvale běží a kvalitně poskytují své služby. A to vše při skutečnosti, že do takových vyladěných systémů již nikdo (autor/poskytovatel distribuce..) zvenčí nijak necitlivě nezasahuje. Nezasahuje ani přes různé uživatelské účty založené na Linux portálech, natož pak například prostřednictvím běžných, pravidelných či potřebných aktualizací.


# Zpět na úvod této stránky.

Pohled z druhé strany - MS Windows


Microsoft Windows dneška  -  uživatel

 • Jak se mi s MS Windows a nejběžnějšími programy pracuje ? Bez zášti se přiznávám, že celkem dobře. Pracovní, grafické prostředí je propracované a většinou intuitivní. Programy jsou celkem přehledné a plně ovladatelné. Systém pracuje většinou bez problémů s různými aplikacemi, periferiemi - skener, tiskárna, externí disk, fotoaparát.. Jak říkám, nemám problém. Takže bohatě splňují mé běžné, každodenní uživatelské potřeby. A to jak při lokální práci na samotném PC, tak na síti / Internetu.

Microsoft Windows dneška  -  správce / administrátor

 • Jak se MS Windows administruje ? Opět platí, že těžce, tak jako každý jiný robustní systém. Roky práce, učení a pokusů. Windows prošly od prosté přímé jednoduchosti MS Dos 3.x-6.x přes první okna MS Windows 3x na opravdické grafické prostředí MS Windows 9x. Získaly stabilitu MS Windows NT4x/2000 a neuvěřitelně rozšířené MS Windows XP. Po té přišly, pro mne zlomové, celkem vyzrálé MS Windows 7. Analogický průběh změn prodělaly i nejrozšířenější aplikace typu MS Office - až k verzím XP a 2003.
  Co mi produkty MS Windows 7 a MS Office XP / 2003 kromě funkčnosti ještě daly ? Léty vyzrálé, ustálené, přehledné grafické rozhraní s relativně dobře použitelnými nástroji a administračními prostředky. Pro aktivace / aktualizace systému a programů byl připoj k internetu samozřejmě potřebný. Vše ale ještě nebylo -- když jsem nechtěl -- tak striktně svázáno s MS uživatelským účtem a MS síťovými/cloud službami.

Microsoft Windows 10  -  a je tu nová realita (2018-2021)

 • A přišly MS Windows 10 se svojí doživotní aktualizační koncepcí ( uvidíme -- v říjnu 2021 Microsoft uvolnil MS Windows 11 :o) a novým grafickým uživatelským rozhraním, údajně přenositelným na mobilní zařízení. Vše už trvale provázané s cloud MS technologiemi (MS-Store) / MS uživatelskými účty.. K původním nástrojům přibylo nové administrátorské rozhraní s novými možnostmi. Vše různě křížově provázané, robustní až nepřehledné. A opět, i přes řadu literatury a internetových help databází je řada funkcí či problémů některých nastavení nedostatečně a velice složitě dokumentována.
 • Uživatelská práce se, po určité době zvyknutí si na nové uživatelské rozhraní, stane i v nových MS Windows 10/11/?? a jejich obdobně navržených programech typu MS Office vcelku běžnou činností. Něco si ale donastavit či doinstalovat v tomto novém systému je a bude i pro mírně pokročilého uživatele čím dál tím více složité a někdy až nemožné.
 • Takže skutečný problém MS Windows 10/11.. je a asi v budoucnu i bude jejich správa / údržba / administrace. A to jak na jednom, tak o to více na větším množství počítačů. Ano, existují opět různé serverové / síťové / vzdálené nástroje pro aktualizace či hromadnou správu. Bohužel ale Microsoft určitým způsobem zasahuje do běžných nastavení uživatelů ( či jejich správců ). Používá k tomu systém trvale zabudované vazby na své síťové / cloud / Store technologie, které potřebuje pro neustálé aktualizace systému.. Tím se některé, drobné mnohokráte vypínané funkčnosti systému, neustále či často vrací pomocí pravidelných aktualizací do -- nazvu to -- "svého ( myšleno Microsoftího ) určitého standardního" stavu.
 • Jednoho dne budeme přímo na síti, chcete-li v cloudu, úplně všichni. Měli bychom mít ale možnost přizpůsobit si míru sdílení, styl vzhledu a chování našeho počítače. Neměl by nám do toho poté nikdo zasahovat. Minimálně proto, že neustále opakované změny a úpravy nastavení stojí neuvěřitelně moc času a práce a jsou zbytečným zdrojem náhodných chyb. Microsoftu se takové respektování individuality, soukromí a jedinečnosti v novém systému MS Windows 10/11.. opravdu nepovedlo. Kam to půjde dál uvidíme.

Microsoft Windows doplnění

 • Operační systém MS Windows je oficiálně nejpoužívanější desktopový systém, existující nejen v našich Českých končinách. Úřady, firmy, instituce, státní správa, školy.. Proč ? Protože přes řadu problémů masivně vstoupil na trh široké veřejnosti jako první, své pozice během let posílil a udržel. Obchodní strategie firmě Microsoft prostě vyšla a vychází skvěle. Má jak kvalitní a schopné programátory, tak silné a schopné odchodní a podpůrné skupiny. A hlavně disponuje obrovskou finanční a technologickou silou. Jestli směr vývoje a nových technologií a styl jejich funkčnosti a použitelnosti přežijí, ukáže čas.
 • Microsoft působí řadu let také na půdě vzdělávání a školství. Předně jde o produkty sdílených cloudových řešení. Například MS Office v cloud / Store verzi jsou poskytnuty žákům základních škol (a tím i jejich rodičům) zdarma. Děti si tak již od svých počítačových začátků zvykají na vzhled, chování a možnosti určitých produktů.. A řada z těchto dětí bude samozřejmě vyžadovat své známé nástroje i v dospělosti.
 • Přes všemožné proklamace, charitativní činnosti a další aktivity ze strany firmy Microsoft lze ale na pozadí pozorovat jednoznačný trend. A to celkem agresivní, trvale vyvíjený tlak na uživatele / spotřebitele , přizpůsobit se určité, nenápadně prosazované, řízené závislosti na Microsoftu a jeho nových cloud technologiích. Z pohledu Microsoftu a nejen jeho ale i jiných velkých hráčů v oblasi IT je to pochopitelné. Taková kontrola sdílených zdrojů / prostředků / činností přináší totiž obrovskou moc a sílu nadále ovlivňovat širokou základnu trhu. Zajišťuje si tak i nadále jisté monopolní postavení a zároveň budoucí, potencionálně obrovské zisky.
 • Ale POZOR. Takové provázané robustní systémy mají jednu značnou nevýhodu. Jsou velice náchylné a citlivé na výskyt případných nechtěných chyb. Dopad takového poškození pak bývá v tak provázané široké základně obrovský. Každý z nás, i když si to asi neuvědomil, se s tím již určitě setkal. Šlo například o na veřejnost příliš brzy uvolněné, chybné aktualizace, či ukvapeně nasazené a nevyzrálé IT novinky..
  Stojí proto za to mít občas po ruce nějaké menší, né tak ambiciózní a né tak provázané řešení. Prostě někdy platí, ono známé, ale často opomíjené rčení, že " méně je více ".

A proto mám rád Linux.

 • S jeho funkčností, stabilitou, různorodostí, nesvázaností a někdy, z pohledu okolí, až "jistou malostí"   :o)
 • Další hráči  -  drobné doplnění


  • V počítačovém světě se pohybují i další hráči, než jen MS Windows s MS Office a jeho dalšími produkty.. nebo Linux a jeho osvědčené distribuce. Musím zde zmínit existenci úspěšně žijících systémů řady Unix, užívaných na mnohých serverových robustních řešení. Nesmím zapomenout ani na letitou úspěšnost, v řadě míst přednostně nasazovaných strojů, známé značky MacOS od firmy Apple / Apple Computer. A samozřejmě, fenomén dnešní doby, což jsou mobilní zařízení a jejich systémy typu Android / Google nebo iOS / Apple..
   Jde o další samostatné, ucelené a obsáhlé okruhy. Na těchto www stránkách se zde zmíněným okruhům (Unix, MacOS, Android, iOS..) prakticky nijak nevěnuju.


  # Zpět na úvod této stránky.
  Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 pixelů a 32 bit barev v grafickém prostředí Linux a MS Windows.    
  Linux software   # Webmaster  (c) 2004- JH     
  Tyto stránky používají kaskádové styly CSS, JavaScript a rámy.   Pocitadlo Web4U.cz