Archiv - Linux


# Archiv Linux 2020    # Archiv Linux 2006

Archiv Linux 2006

Aktualizace  29.5.2005

Zde naleznete: Linux Aplikace, Linux Zevnitř, Linux Start, Linux Ukončení, Linux Příkazy, Linux Nastavení. Používám distribuce RedHat a Mandrake.

Linux Aplikace

Psaní dopisů, tvorba tabulek, kreslení grafů, úpravy obrázků, přehrávání filmů, pálení CD.. Zde jsou první # Linux Aplikace alespoň v základech. Obsah : Gimp, XnView.

Linux Zevnitř

Architektura, uspořádání, struktura, forma, rozmístění, uložení dat. Určitý pohled na # Linux Zevnitř. Obsah : Struktura adresářů, Popis zařízení - disk, oddíl, port...

Linux Start

START - zavedení OS se běžně nazývá BOOT.

             / GETTY(textKonzole)-LOGIN \
 BIOS-LILO-jádro LINUX-INIT             BASH
             \ XDM( Xgrafické rozhraní) /
 

A / #  Linux Start - LILO   Zapnutím PC se spustí BIOS, který pomocí POST otestuje HW a ze zaváděcí oblasti disku spustí systémový zaváděč LILO. Ten zavede jádro Linux do RAM a předá mu řízení. Jádro inicializuje ovladače HW a připojí kořenový adresář "/" k hlavnímu oddílu disku.

B / #  Linux Start - Proces init   Pokračuje zavádění OS z disku. Jádro spustí hlavní proces init a ustoupí do pozadí. Proces init postupně aktivuje další důležité procesy a služby - inetd / xinetd, syslog, cron.

C / #  Linux Start - Přihlášení   V závěru startu je spuštěn program přihlášení login pro textové prostředí. V prostředí grafickém X Window se ukáže přihlašovací okno. Přihlášením se aktivuje odpovídající prostředí a příkazový procesor - interpret - shell.
Proces startu systému - zavedení - BOOT je dovršen. Uživatel získal ovladatelné prostředí a může začít pracovat, systém očekává příkazy.

Linux Ukončení

Linux Ukončení je v zásadě dvojího typu.
A / Odhlášení uživatele. Uživatel opustí pracovní prostředí, tzv. sezení či relaci, ať již textového či grafického typu. Systém vrátí řízení přihlašovací obrazovce a čeká další přihlášení.
B / Vypnutí systému. Uživatel opustí pracovní prostředí. Systém provede postupnou deaktivaci až po závěrečné vypnutí nebo opětovný reset PC.

Linux Příkazy

Příkazy lze zadat ručně v příkazové řádce nebo je spojit do dávek - skriptů. Skrývají se i za každou položkou nabídek a menu uživatelského prostředí. Neuškodí pár věcí pomocí # Linux Příkazy vyzkoušet.

Linux Nastavení

Nastavení se provádí integrovanými grafickými nástroji. Je možné použít i malé jednoúčelové prográmky a nebo ruční editaci textových konfiguračních souborů. Takže #  Linux Nastavení mírně poodhalené. Obsah : Nastavení LILO, Zavádění různých distribucí, Připojování disků, Zatím nezařazeno.
# Zpět na úvod této stránky.
Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 pixelů a 32 bit barev v grafickém prostředí Linux a MS Windows.    
Linux software   # Webmaster  (c) 2004- JH     
Tyto stránky používají kaskádové styly CSS, JavaScript a rámy.   Pocitadlo Web4U.cz