Archiv Databáze 2006 - FoxPro 2.x 

  Zpět na   # Archiv Databáze MiniHome        Aktualizace 14.8.2006.        # O www    # Autor
Zdejší text stručně popisuje takzvaný malý databázový systém FoxPro 2.x. Zde naleznete : Úvod, Verze, Spuštění / Start, Části systému, Konfigurace, Závěrem - Clipper.

FoxPro 2.x - Úvod

Nástroj FoxPro uměl spravovat data podle specifikace xbase, předně často užívané verze dBASEIII. Byly to soubory *.dbf. Tyto soubory pak tvořily základ nějakého malého databázového systému. Programy takového systému uměly zakládat, opravovat a mazat různě sbíraná data. Ukládaly je v databázových tabulkách, oněch souborech *.bdf, vhodně provázaných přes určitá klíčová slova. Poté šlo taková data třídit a indexovat a díky tomu následně efektivně vyhledávat. Určen byl pro platformu MS-DOS a W3x/9x/2K/XP.

Pomocí FoxPro systému u nás prakticky ve všech oblastech postupně vznikly malé, velké, jednoduché i složitě provázané evidence. S postupem vývoje softwaru se staly tyto malé databáze základem pro vznik dnešních kvalitních databázových systémů, běžících například na robustní platformě Oracle.

FoxPro 2.x - Verze

V xbase oblasti se bylo možné setkat s řadami Foxbase 2.10+, FoxPro 1.x - 2.x či Clipper 5.x.. Foxbase představila ve svém počátku svoji programovou příkazovou řádku. Zde se spouštěním jednotlivých příkazů a jejich parametrů prováděla prakticky veškerá práce nad datovými soubory *.dbf.
Jako pokračovatel vývoje byl vytvořen systém FoxPro. Ten přinesl přelomové uživatelské prostředí plné nabídek a menu. Tak plně nahradil příkazovou řádku a zefektivnil vývoj aplikací. Ty vznikaly pomocí na tu dobu velmi konfortního interního FoxPro editoru. Základní pryncipy správy datových souborů *.dbf zůstaly zachovány.

Jednotlivé programy

Vývojové a spouštěcí prostředí.
- Standard FoxPro 2.0 (foxpro.exe) pro PC XT s konvenční RAM 512 KB. - Extended FoxPro 2.0 (foxprox.exe) pro PC 386/486 s RAM 1.5 až 2 MB a více. - Síťová standard FoxPro 2.0/LAN (foxprol.exe). - Síťová extended Foxpro 2.0/LAN (foxprolx.exe či foxproxl.exe).

Pouze spouštěcí prostředí.
- Standard runtime FoxPro 2.0 RUNTIME (foxr.exe). - Extended runtime FoxPro 2.0 RUNTIME (foxrx.exe). Runtime k sobě ještě musel mít svůj soubor foxpror.ovl a foxpror.rsc a případně další aplikací používanou knihovnu *.plb.

FoxPro 2.x - Spuštění / Start

Spuštění / start se provádělo dvojím způsobem. První možností bylo spustit přesnou verzi programu, například foxpro.exe. Druhou možností bylo použití startovačů - FOX obecný, FOXS jednouživatelský, FOXL síťový a FOXR runtime nevývojový modul.

Startovat se mohlo i vytvořeným dávkovým souborem *.bat. V něm šlo výhodně užít několik parametrů, ovlivňujících průběh startu.

Startovací parametry :
-C adresář\soubor (určení umístění či jména konfiguračního souboru), -E (nepoužití celé expanded paměti), -K (nepoužití F11 a F12), -T (nezobrazení úvodni FoxPro obrazovky), +L/-L (start/nestart síťové verze), +X/-X (start/nestart extended verze), +R/-R (start/nestart runtime modulu), /? (výpis nápovědy), PROGRAM (název programu automaticky spuštěného po startu FoxPro).

Parametry bylo možné vzájemně kombinovat. Zároveň je šlo uložit do proměnné MS-DOS prostředí pod název FOXPROSWX.

Příklad startu síťové extended verze s potlačením úvodní obrazovky a automatickým spuštěním programu POKUS :
  FOXL +X -T POKUS

FoxPro 2.x - Části systému

Zakladem FoxPro je tzv. interpreter, spustí své prostředí a v něm vykoná sled příkazů, předem připravený jako zdrojový program *.prg či jako předpřeloženou aplikaci *.app. Prostředí FoxPro se při běhu takové aplikace pak samo stará o funkce související s operačním systémem.

Toto prostředí se zároveň užívá k vlastnímu vývoji fox programů *.prg, vytváření a správy struktury datových souborů *.dbf a v neposlední řadě k plnění dat do datových souborů a jejich správy.

Především z důvodu zvýšení výkonu FoxPro programů je k základnímu systému dodáván i takzvaný překladač. Ten spojí kód programu a systémové knihovny a vygeneruje samostatně spustitelnou fox aplikaci *.exe.

FoxPro 2.x - Konfigurace

Chování FoxPro se ovlivňovalo v tzv. konfiguračních souborech.

Základem byl MS-DOS systémový soubor config.sys. V něm bylo nutno uvést parametry BUFFERS (počet diskových zásobníků 512 BY velkých rezervovaných v RAM užívaných OS při čtení/zápisu na disk - standardně asi 30-50) a ještě FILES (počet současně otevřených souborů ve FoxPro - standardně asi 40-50 a u náročnější aplikace i 50-90).
Dalším hlavním konfiguračním souborem pak byl config.fp. Tento již obsahoval speciální FoxPro příkazy a jimi formoval prostředí startujícího programu. Parametry se svými hodnotamy se psaly každý na samostatnou řádku.
Příklady: DOSMEM=ON/OFF/hodnota (užití veškeré paměti přístupné MS-DOS), EMS=ON/OFF/hodnota (užití EMS expanded paměti), F1112=ON/OFF (zabránění užívání kláves F11 a F12), EDITWORK/ PROGWORK/ SORTWORK/ TMPFILES=adresář (určení adresáře pro ukládání dočasných pracovních souborů)..

A existoval ještě takzvaný zdrojový soubor foxuser.dbf. V něm se uchovávaly některé informace o prostřdí FoxPro jako byly barvy, pozice oken..

Závěrem - Clipper

Ještě pár řádek k prostředku Clipper 5.x. Clipper byl původně vyvinut jako kompilátor pomalých programů pro dBASEIII a až později se vydal svoji vlastní vývojovou cestou. Defakto šlo o překladač - kompilátor stojící na podobné filozofii jako jazyk C. Program pro specifikaci dBASEIII se nejprve vytvořil - napsal jako zdrojový kód *.prg, následně se přeložil - kompiloval do strojového jazyka *.obj a poté se spojil s knihovnami operačního systému či-li slinkoval do samostatně spustitelného stavu *.exe.

# Zpět na úvod této stránky.
Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 pixelů a 32 bit barev v grafickém prostředí Linux a MS Windows.    
Linux software   # Webmaster  (c) 2004- JH     
Tyto stránky používají kaskádové styly CSS, JavaScript a rámy.   Pocitadlo Web4U.cz