Karlovarský pěvecký sbor


(c) 2004-2005     Zakonzervováno 27.9.2005. Dále se neaktualizuje.      
Soukromé stránky věnované oddané člence Dáše Vaňkové.      
[Obr_sbor]
Milí posluchači a příznivci sborového zpěvu. Informace nalezené zde se pro Vás mohou stát podnětem k návštěvě a poslechu některých uvedených vystoupení. Rozhodnete-li se tak, pak jste jistě srdečně zváni.

Tímto způsobem vyslovuji zároveň upřímné poděkování. To patří současnému sbormistru panu Miloši Bokovi za bezmíru energie vnášené nejen do pěveckého sboru. Poděkování patří také zakladatelům a předešlým sbormistrům za dovedení sboru až do dnešní doby jakož i působícím sólistům a členům doprovodných orchestrů. V neposlední řadě se sluší poděkovat všem poctivě cvičícím členům, minulým, současným, taktéž budoucím.

Všem jmenovaným vděčíme za alespoň chvilkové pozastavení a vytvoření příjemné atmosféry, která nás posluchače, při jejich vystoupeních, vytrhuje z kolotoče všedních dní současného, často o překot se pohybujícího světa.

Program dalších vystoupení se pro nás posluchače již pilně připravuje. Přejme si tedy, ať nás budoucí vystoupení potěší minimálně tak, jako ta z minulých let.

Vysvětlení :   Níže uváděný zkrácený název Rybovka znamená Česká mše vánoční od skladatele Jakuba J.Ryby.
    Archiv - 2005
    Archiv - prosinec 2004

  Linux software     (c)2004/11/21JH   Webmaster