Linux 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 29.5.2005.
Text tvořím průběžně, na základě podnětů každodenního používání Linuxu. V žádném případě ale nejde o kompletní popisy zvolené problematiky. Používám distribuce RedHat a Mandrake. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".
Některé užívané zkratky a termíny jsou nezávislé na typu operačního systému a jsou vysvětleny ve volbě "Počítač".

Zde naleznete : Linux Aplikace, Linux Zevnitř, Linux Start, Linux Ukončení, Linux Příkazy, Linux Nastavení.

Linux Aplikace

Psaní dopisů, tvorba tabulek, kreslení grafů, úpravy obrázků, přehrání filmů, pálení CD... zkrátka aplikace. Rychlé zvládnutí  Linux Aplikace  alespoň v základech.
Obsah : Gimp, XnView.

Linux Zevnitř

Architektura, uspořádání, struktura, forma, rozmístění, uložení dat. Určitý pohled na  Linux Zevnitř  je k dispozici.
Obsah : Struktura adresářů, Popis zařízení - disky, oddíly, porty....

Linux Start

START - zavedení OS se běžně nazývá BOOT.
             / GETTY(textKonzole)-LOGIN \
 BIOS-LILO-jádroLINUX-INIT             BASH
             \ XDM( Xgrafické rozhraní) /
 
A /  Linux Start - LILO  Zapnutím PC se spustí BIOS, který pomocí POST otestuje HW a ze zaváděcí oblasti disku spustí systémový zaváděč LILO. Ten zavede jádro Linux do RAM a předá mu řízení. Jádro inicializuje ovladače HW a připojí kořenový adresář "/" k hlavnímu oddílu disku.

B /  Linux Start - Proces init  Pokračuje zavádění OS z disku. Jádro spustí hlavní proces init a ustoupí do pozadí. Proces init postupně aktivuje další důležité procesy a služby - inetd / xinetd, syslog, cron.

C /  Linux Start - Přihlášení  V závěru startu je spuštěn program přihlášení login pro textové prostředí. V prostředí grafickém X Window se ukáže přihlašovací okno. Přihlášením se aktivuje odpovídající prostředí a příkazový procesor - interpret - shell.
Proces startu systému - zavedení - BOOT je dovršen. Uživatel získal ovladatelné prostředí a může začít pracovat, systém očekává příkazy.

Linux Ukončení

 Linux Ukončení  je v zásadě dvojího typu.
A / Odhlášení uživatele. Uživatel opustí pracovní prostředí, tzv. sezení či relaci, ať již textového či grafického typu. Systém vrátí řízení přihlašovací obrazovce a čeká další přihlášení.
B / Vypnutí systému. Uživatel opustí pracovní prostředí. Systém provede postupnou deaktivaci až po závěrečné vypnutí nebo opětovný reset PC.

Linux Příkazy

Příkazy lze zadat ručně v příkazové řádce nebo je spojit do dávek - skriptů. Skrývají se i za každou položkou nabídek a menu uživatelského prostředí. Neuškodí pár věcí v  Linux Příkazy  vyzkoušet.

Linux Nastavení

Nastavení se provádí integrovanými grafickými nástroji. Je možné použít i malé jednoúčelové prográmky a nebo ruční editaci textových konfiguračních souborů. Takže  Linux Nastavení  mírně poodhalené.
Obsah : Nastavení LILO, Zavádění různých distribucí, Připojování disků, Zatím nezařazeno.