Archiv 2005 - MS Windows 9.x / ME 

  Zpět na   # Archiv Windows MiniHome        Aktualizace 4.12.2005.        # O www    # Autor
Kompaktnější MS Windows 95 / 95B získaly nově koncipované grafické prostředí. Následně byly nahrazeny modernější velmi stabilními MS Windows 98 / 98SE. Tuto řadu završily MS Windows ME, které tvořily přechod ukazující budoucí cestu vývoje. WME byly určeny hlavně pro domácí užití a užití multimédií - přesto se nerozšířily tak, jako W95B či W98SE.
Zde naleznete : Zobrazení, Tisky, Systém, MS-DOS prostředí, Konfigurace, Zavádění, Registry.

MS Windows 95 / 95B / 98 / 98SE / ME - Zobrazení

* / W9x přímo podporují češtinu Latin 2 CP852. Podporu češtiny CP895 bratří Kamenických lze řešit pomocnými rezidentními ovladači např. v *.BAT souborech.
* / Mnoho aktivovaných fontů TrueType jednak zabírá více místa na disku a také čerpá část výkonu Windows. Systém při práci s fonty musí procházet jejich větší škálu. Doporučuje se nechat jen základní - jsou součástí běžné instalace. Více fontů bývá součástí speciálních DTP / Grafických programů.

MS Windows 9.x - Tisky

* / Tisk se upravuje ve volbě nastavení VLASTNOSTÍ konkrétní tiskárny. Věci z W95B bývají funkční i ve W98SE, kde Detaily se nazývají Podrobnosti.
* / Rozsypané písmo tisku - nastavit ../Vlastnosti/Detaily/Komunikovat obousměrně.
* / Špatné odstíny šedi - nastavit ../Vlastnosti/Detaily/Zařazování/Formát dat/RAW.
* / Laser s méně pamětí než 512KB - nedávat ../Zařazení/Tisk přímo na tiskárnu.
* / Dobrý tisk textu podloženého obrázky ve vrstvách lze někdy zajistit nastavením ../Písma-Fonty/TruType tisknout jako grafiku.
* / Pomalý tisk jehličkové tiskárny lze zrychlit tiskem PrinterFont - né TrueType. Lépe je nastavit .../Zařazení/Tisk přímo na tiskárnu - a pak lze i TrueType.
* / Nestačí-li paměť tiskárny, zkusit tisk opakovat s nižším rozlišením.

MS Windows 9.x - System

 • / W95 běží dobře na 32 MB RAM, lépe na 64 MB.
  * / W95 má FAT16 z MS-DOS zpřístupňující diskový oddíl do 2 GB. Ve W95B je FAT32, která umí prakticky až 8GB ( teoreticky TeraB ). Ve FAT32 nelze startovat starý MS-DOS.
  * / Datumy obsluhuje interní seznam s rozsahem 1.1.1980 - 13.12.2099.
  * / W9x užívají dynamické knihovny *.DLL nesoucí různé funkce.
  * / Názvy souborů a adresářů mohou být dlouhé 256 znaků.
 • Rychlý restart W95 ( jde to i v W98SE ) - Start/Vypnout/Reset + podržet SHIFT a nyní potvrdit OK. Proběhne skutečně jen restart Windows podobný, jako provádí některé instalace SW na svém konci. Běžný Windows reset totiž resetuje Windows i celé PC a je to v podstatě teplý soft měkký reset PC ( reset OS + část HW ).
 • Rychlé spuštění W9x z DOS nabootovaného prostředí se provede zadáním příkazu "win" v příkazové řádce a nemusí se opět restartovat PC.
 • Virtuální paměť je obdobně jako u W3x v souboru výměny. Její správa je zde kvalitnější. Volba ruční konkrétní trvalé hodnoty virtuální paměti je výkonnější než volba systémem dynamicky přidělované. Běžně se dává 1.5-2 x násobek RAM. Nastaví se PravouMyší na ikoně "Tento počítač" ve "Vlastnosti/ Výkon".
 • Automatické spuštění nějaké aplikace či služby po startu Windows zajistí její umístění do volby "Start/ Programy/ Po spuštění ( StartUp )". Z důvodu výkonu by měly být aktivovány jen nutné služby.
 • Defragmentace - reorganizace - učesání dat fragmentovaných - dělených na disku je důležité i ve Windows. Zvýší střední přístupovou rychlost k disku - výkon. Spustit jednou za 1-2 měsíce - dle intenzity práce s PC. Přerušovaný program Defragmentace v cca 10% může být způsoben nevysypaným plným košem.
 • Časté samovolné vstupování Windows na FD nejspíše znamená, že v Autoexec.bat či v uchovaných odkazech "Start/ Dokumenty" zůstal odkaz na nějaký soubor z diskety. Takový odkaz je nutno smazat.
 • Ve volbě PraváMyš na ikoně "Tento počítač" a volba "Vlastnosti/ Výkon" by měla být věta "Systém je nakonfigurován na optimální výkon". Coko-li jiného znamená, že se používají staré či dvojí ovladače ( na HD disk, CD.. ). Je vhodné se pokusit ladit Autoexec.bat a Config.sys či Dosprompt.
 • MS Windows 9.x - MS-DOS prostředí

 • MS-DOS aplikace pod MS Windows běží v tzv. DOS okně/režimu. Také lze spustit jen samotný "Příkazový řádek/ DosPrompt/ konzoli" - prostředí DOS a zadávat ručně řádkové DOS příkazy - jde o DOS 7.0. Přes PravouMyš a "Vlastnosti" nad ikonou "DOS aplikace či DosPromptu" lze nastavovat chování DOS režimu.
 • DOS 7.0 integrovaný ve W9x má více možností použití než skutečný původní originál MS-DOS 6.x spuštěný bez Windows po bootu - startu PC.
 • Může se stát, že DOS aplikace nejde spustit - hláška "C:\XXX.exe není platná aplikace typu Win32". Pak lze udělat buď bat soubor "xxx.bat" obsahující řádek "C:\XXX.exe" a pro takový bat vytvořit zástupce na ploše. Také jde otevřít nad ikonou programu pomocí PraváMyš "Vlastnosti" záložku zástupce a v řádce "Cíl" upravit příkaz takto "command /c C:\XXX.exe".
 • MS Windows 9.x - Konfigurace

 • AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS - zachovány pro zpětnou kompatibilitu s MS-DOS. Nejsou vždy nutné pro chod W95 a v takovém případě může být W95 i svižnější. To jde, když se nemusí použít staré MS-DOS ovladače nebo se dají nahradit některá MS-DOS nastavení a přenést do "Dospromptu".
 • Parametry některých nastavení z Autoexec.bat a Config.sys lze vhodně přenést do MS Windows aplikací "Příkazová řádka / Dosprompt". Ta přináší tradiční znakový režim a klasickou přikazovou řádku MS-DOS. Aplikace "Dosprompt" se dá vhodně nastavit a umožní pro většinu MS-DOS programů vytvořit stejné a někdy i lepší prostředí než samotný MS-DOS. Nastavení se provádí v konfiguraci "Vlastnosti" u spuštěného "Dospromptu". Zde lze doplnit název vhodné, existující ručně vytvořené dávky *.BAT. Takový název se zapíše do volby "Dávka". Do této dávky pak jde uvést většinu voleb přenesených z Autoexec.bat a Config.sys. Někdy tak lze Autoexec.bat i Config.sys zcela nahradit.
 • WIN.INI a SYSTEM.INI slouží k zachování zpětné kompatibility pro staré programy z W3x a navíc nesou 32-bitové ovladače. Jsou to běžně editovatelné znakové soubory. Porušením jejich obsahu systém MS Windows zkolabuje.
 • W95 INI konkrétně. Řada INI souborů může být velká maximálně 64 KB. Středník ";" na začátku řádky deaktivuje příkazy řádky na komentář.
  ** / WIN.INI - Sekce [windows] řádky LOAD, RUN automaticky spouští programy a služby. - Sekce [FontSubstitutes] oprava nesprávného zobrazení českých znaků například fontu Times New Roman CE se provede napsáním řádky " Times New Roman CE, 0=Times New Roman, 238 " bez uvozovek a podobně.
  ** / SYSTEM.INI - řádky s odkazy na ovladače. - Na konec sekce [386Enh] doplnit či opravit existující sekce [Network] a řádek PrintBufTime=10 a dále sekce [IFSMG] a řádek PrintBufTime=10. Tyto úpravy odstraní dlouhé prodlevy tisku z MS-DOS okna na tiskárny lokálu či v síti.
 • W95 RAMDRIVE.SYS umožní zřídit v RAM paměti virtuální disk. Jeho velikost je ale omezena 15 MB i když je dostatek fyzické RAM paměti.
 • MS Windows 9.x - Zavádění

 • Při zavádění W9x při hlášce "Startuje Windows 9x" lze ovlivnit průběh zavádění stiskem kláves [F4,F5,F6,F8] takto : F4 - běžně zavede starý originál MS-DOS je-li na disku, F5 - startuje v bezpečnostním režimu bez CD a ovladačů a sítě, F6 - jako F5 ale se sítí, F8 - vyvolá startovací menu.
 • W95 MSDOS.SYS konkrétně. Má atribut jen ke čtení.
  - Sekce [Path] nese cesty - co položka, to nová řádka. WinDir=C:\WINDOWS , WinBootDir=C:\WINDOWS , HostWinBootDrv=C .
  - Sekce [Options] nese volby ovlivňující zavádění - co položka, to nová řádka. // BootMenu=1 vždy ukáže menu při zavádění implicitně na 30 vteřin. Po 30 vteřinách se spustí 1.volba - běžné Windows či 4.volba - nouzový režim po předešlé havárii. 0 či vynechaný řádek menu nechá aktivní ale neukáže. // BootMenuDelay=x menu čeká x vteřin. // BootMenuDefault=y spustí z menu volbu pro číslo y - né implicitní 1 či 4. // BootKeys=0 vyřadí z činnosti funkční klávesy F4,F5,F6,F8 při startu OS. // BootMulti=0 zakáže použití staré originál verze MS-DOS i když je na disku. // BootWin=0 zajistí implicitní zavádění starého originál MS-DOS verze 5.x či 6.x jsou-li na disku. // Implicitně je BootWin=1 a zavádí Windows. // Další možné parametry : BootGUI=1 , Network=1 a ve Windows 98SE CZ ještě : DoubleBuffer=1 , AutoScan=1 , WinVer=4.10.2222.
 • MS Windows 9.x - Registry
 • W9x registry plní funkci konfiguračních INI souborů z předešlé verze W3x. INI jsou přesto z důvodu použití starých 16bit aplikací ve W9x podporovány i nadále. W95 - registry - registrační databáze je vystavěna hierarchicky jako strom, podobně jako systém adresářů disku. Fyzicky leží v souborech SYSTEM.DAT a USER.DAT v adresáři C:\Windows\ - kořenovém adresáři Windows. Při spuštění W9x se vytvoří kopie systémové konfigurace se stavem v době aktivace PC. U W95 jde o soubory SYSTEM.DA0 a USER.DA0. Nabořený systém lze tedy bootovat do MS-DOS a nahradit porušené originály registru kopiemi. Registry obsluhuje program "RegEdit.exe", který běží jak pod W9x tak pod W9x DOSem 7.0 ( né pod starým DOSem 6.x ).
 • Registry se dělí na 6 hlavních oblastí - klíčů.
  ( Názvy klíčů a podklíčů jsou bez mezer mezi lomítky. )

  * / HKEY_LOCAL_MACHINE - nese všechna data z SYSTEM.DAT. Informace a konfigurace zde platí pro všechny uživatele PC. Vše je děleno na komponenty odpovídající danému HW a SW. * / HKEY_CLASSES_ROOT - kopie klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Classes. Odpovídá registrační databázi z W31. Nese info o OLE. Nese vazby mezi příponami souborů a jim odpovídající spouštěné porgramy. * / HKEY_CURRENT_CONFIG - běžně ukazatel na větev HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\0001. Nese informace aktuální HW konfigurace. Mohli by být i jiné větve ..\0002.. * / HKEY_USERS - informace o uživatelích, kteří se mohou na PC přihlásit a jejich specifických nastaveních systému. Dále nese Default standard profil použitý pro ještě nezavedeného prvně přihlášeného uživatele. * / HKEY_CURRENT_USER - ukazatel na větev HKEY_USERS s informacemi o právě přihlášeném uživateli. Umožní tak jednu aplikaci konfigurovat různě pro různé uživatele. * / HKEY_DYN_DATA - oblast z důvodu rychlosti vždy zavedená v RAM. Nese informace o HW komponentách včetně PNP o stavu systému či aktuálních problémech. Data zde se mění např." při odpojení/připojování komponent OS.
 • W95 REGISTRY konkrétně. Často platí i pro W98.
  ( Názvy klíčů a podklíčů jsou bez mezer mezi lomítky. )

  * / KEY_CURRENT_USER\ ControlPanel\ desktop - nese položku MenuShowDelay a ta určuje rychlost otevírání menu v seznamu úloh. 1000 odpovídá asi 1 vteřině. Zadáním 0 (nuly) se vše bude otevírat okamžitě. Po změně je nutný reset Windows. * / HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Run\ ..\RunOnce\, ..\RunServicesOnce\.. Zde leží automaticky startované programy a služby. Sem si ukládají viry při napadení své spouštěcí odkazy. * / HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Network\ Real Mode Net\ - položka AutoLogon=x kde x je libovolné číslo. Ovlivní ukázání/ neukázání přihlašovacího dialogu do sítě. Jsou-li problémy, lze položku AutoLogon vymazat. * / HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Setup\ - položka SourcePath nese cestu potřebnou pro instalaci Windows např.: C:\WINDOWS\SYSTEM nebo CD disk. * / HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ FS Templates\ - v podsložce Mobile a Server jsou položky NameCache a PathCache a nesou hexa hodnoty takto : Mobile : NameCache 51 01 00 00, PathCache 10 00 00 00. Server : NameCache a9 0a 00 00, PathCache 40 00 00 00. Poté lze ve Start/ Nastavení/ Ovládací panely/ Systém/ Výkon/ Systém souborů/ Typické využití tohoto počítače/ - měnit volby mezi Stolní počítač/ Síťový server/. * / HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ NWNP32\ NetworkProvider\ - lze přidat položku DisableDefaultPasswords=1 a ta upraví systémovou politiku takto : Nepřihlašovat se k NetWare automaticky. * / HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ TimeZoneInformation\. Položka StandardStart má hexa 00 00 0a 00 00 00 05 00 03 00 00 00 00 00 00 00, tato hodnota odpovídá vedlejší položce StandardName "Střední Evropa (běžný čas)" a obstarává změny času z letního na zimní. Položka DaylightStart má hexa 00 00 03 00 00 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00, tato hodnota odpovídá vedlejší položce DaylightName "Střední Evropa (letní čas)" a obstarává změny času z letního na zimní.

 • # Zpět na úvod této stránky.
  Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 pixelů a 32 bit barev v grafickém prostředí Linux a MS Windows.    
  Linux software   # Webmaster  (c) 2004- JH     
  Tyto stránky používají kaskádové styly CSS, JavaScript a rámy.   Pocitadlo Web4U.cz